© 2013 Desarrollo Web por EBS Internet y diseño por up2you
24DIC
GARANTIA DBOSQ


L'empresa GEMMA obté la marca de qualitat d'estella DBOSQ


L'empresa GEMMA ha obtingut la certificació de la marca de Garantia DBOSQ per als diferents tipus d'estella que produeix al seu Centre Logístic ubicat a Almenar (Lleida). El mercat de l’estella forestal a Catalunya continua creixent. El nombre de les calderes instal•lades que utilitzen aquest biocombustible no ha parat d’augmentar en els últims anys i això ha comportat un increment de la demanda i del consum. Aquest mercat creixent demana una garantia de la qualitat del biocombustible. En aquest context el CTFC ha impulsat la marca de garantia DBOSQ, per tal de poder certificar la qualitat de l'estella. La creació d’aquesta marca respon a la necessitat d’identificar un producte de qualitat que compleixi requisits d’origen, granulometria, humitat, contingut en cendres i poder calorífic, que valori el producte en el mercat, associant-lo a un control de qualitat rigorós. Més info de la garantia DBOSQ.
Llámanos y te informamos
973 77 06 64
info@biomasskm0.com
Nuestros clientes


Cooperativa de 2o grado: Proyecto de valorización y aprovechamiento térmico de residuos leñosos agrícolas

Valorización residuos poda: Valorización de residuos de poda con destino a compost y energia térmica

Cultivos energéticos: Asesoramiento y gestión de una planta de paulonias

Servicios ofrecidos por