© 2013 Desarrollo Web por EBS Internet y diseño por up2you
08AGO
Reducció d'emissions de CO2


La Generalitat reconeix a GEMMA les seves accions per la reducció d'emissions de CO2


L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic impulsa i dóna suport a l’establiment d’acords voluntaris amb organitzacions, entitats i col•lectius de Catalunya per a la reducció de les seves emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. La promoció d'aquests acords té com a objectiu esdevenir un instrument clau dins el ventall del conjunt de polítiques públiques relatives al canvi climàtic. Seguint les experiències portades a terme en altres països europeus, s’ha constatat que aquests acords entre els sectors públic i privat són una molt bona eina per avançar en el camí cap a la sostenibilitat. A través del Programa d’Acords Voluntaris, l’empresa GEMMA es compromet voluntàriament a fer el seguiment de les seves emissions i establir mesures que contribueixin a la seva reducció, més enllà del que obliga la normativa. Podeu trovar més informació sobre el programa d’Acords Voluntàris a la web de l’Oficina del Canvi Climàtic.
Llámanos y te informamos
973 77 06 64
info@biomasskm0.com
Nuestros clientes


Cooperativa de 2o grado: Proyecto de valorización y aprovechamiento térmico de residuos leñosos agrícolas

Valorización residuos poda: Valorización de residuos de poda con destino a compost y energia térmica

Cultivos energéticos: Asesoramiento y gestión de una planta de paulonias

Servicios ofrecidos por